Mapa certifikovaných makléřů zachycuje realitní zprostředkovatele, kteří úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti, podle oblasti jejich výkonu činnosti. Všichni zapsaní realitní zprostředkovatelé splňují podmínky pro výkon realitního zprostředkování ve smyslu nově připravovaného zákona o realitním zprostředkování.

   Reference

   Profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která je získána zkouškou u certifikovaných zkušebních subjektů, je díky kontrole jejich činnosti prováděné Ministerstvem pro místní rozvoj získávána na základě stejných nároků. Jde tedy o státem garantované minimální vzdělání v daném oboru, kterým může makléř nahradit nedostatečnou praxi, či chybějící odborné vysokoškolské vzdělání. Záměrem státu je, aby se úroveň vzdělání makléřů zvyšovala, a aby si jejich klienti měli možnost ověřit, zda realitní zprostředkovatel, který s nimi jedná, o svoji odbornost pečuje. Tato mapa proto může být jedním z jednoduchých nástrojů k ověřování takové skutečnosti.

   Ing. Bc. Pavel Rakouš

   Vedoucí oddělení realitní činnosti, Odbor politiky bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj

   Co získáte

   • Profesionální zviditelnění v oblasti realit
   • Možnost použití loga na Vašich vizitkách a webu
   • Zviditelnění Vaší realitní činnosti v elitní skupině certifikovaných realitních makléřů
   • Zviditelnění pro majitele nemovitostí v dané lokalitě
   • Možnost získávání nových nabídek dle lokality, kde působíte
   • Výhoda oproti konkurenci
   • Důvěryhodnost certifikace
   • Podpora MMR

   Základní ceník

   Základní zápis do mapy certifikovaných realitních makléřů Kontakt, základní informace s foto – ZDARMA

   Kontaktujte nás

   Mapa certifikovaných makléřů zachycuje realitní zprostředkovatele, kteří splňují podmínky pro výkon realitního zprostředkování ve smyslu nově připravovaného zákona o realitním zprostředkování, tedy ty, kteří absolvovali akreditovaný kurz Obchodník s realitami a následně úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti, nebo úspěšně složili tuto zkoušku odborné způsobilosti, a to vše v souladu § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, v platném znění, a § 9 až 11 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů.